skip to Main Content
011 / 337 07 07 011 / 337 08 08 060 / 337 08 08 info@tadiran.rs

Posedujemo dugogodišnje iskustvo na poslovima projektovanja, izvođenja i održavanja sistema za klimatizaciju i ventilaciju, kako rezidencijalnih tako i komercijalnih objekata i prostorija posebne namene kao što su: TM sobe, IT odelenja i objekti, prehrambeni i proizvodni pogoni i sl.

Na poslovima klimatizacije i ventilacije pružamo kompletan inženjering,
te smo u mogućnosti da klijentu pružimo:

Sample Heading

Projektovanje

Sample Heading

Nabavku i isporuku opreme

Sample Heading

Montažu

Sample Heading

Povezivanje i puštanje u rad

Sample Heading

Održavanje i servis u garantnom roku i po isteku garancije

Zhvaljujući iskustvu naših inženjera i stručno osposobljenih tehničara u mogućnosti smo da
montiramo, održavamo i servisiramo opremu i postrojenja drugih isporučilaca.

Od zahteva naručioca i obimnosti projekta zavisi i vrsta naše usluge koja je u dijapazonu
od idejnog rešenja do nivoa „ključ u ruke“.

Svo poslovanje baziramo na sopstvenim potencijalima i
saradnji sa dugogodišnjim spoljnim saradnicima koji zadovoljavaju propisane standarde.

Naši atributi na tržištu su:

Kompletna ponuda opreme i izvođenja na jednom mestu;
Izbor najoptimalnijeg rešenja prema potrebama investitora;
Profesionalna usluga montaže i servisiranja;
Ponuda kvalitetne opreme sa garancijom;
pouzdanost u radu sa korektnim cenama i poštovanjem rokova.

Neki od uspešno izvedenih projekata navedeni su u referencama.

Back To Top